PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

KIẾN THỨC

CHIA SẺ

Những lời khuyên của Mark Cuban khá cơ bản, đó là: tập trung vào việc thanh toán hết các khoản nợ và sống với mức chi tiêu thấp. Dưới đây là lời khuyên đầu tư của một tỷ phú với khối tài sản hơn 4 tỷ USD. 1. Thanh toán...