PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

KIẾN THỨC

CHIA SẺ

Những người giàu nhất thế giới đã sống ở những thời đại trước, thời kỳ mà sự giàu có là một điều gì rất khó để đo lường. Một số người giàu có một cách khó tin. Theo Bloomberg, tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2021, Elon Musk của...