PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

KIẾN THỨC

CHIA SẺ

Giá khởi điểm của Dogecoin là 0,005405 cent/đồng đầu năm nay. Với mức giá hiện tại là 37 cent/đồng, nhà đầu tư có thể thu lời gấp 6.850 lần. Theo tính toán của MarketWatch, khoản đầu tư 1.000 USD vào Dogecoin vào đầu năm nay sẽ trị giá hơn 68.500...